Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt


Hemsidan försvinner inom kort

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatts sex projektår avslutades 2012 och denna hemsida kommer att försvinna i mars 2014. Projektets material kommer därefter att finnas på Bräcke Diakonis hemsida, dit vi nu under en period arbetar med att gradvis flytta över materialet (klicka här för att komma till vårt arkiv). Har du några frågor, kontakta oss gärna på info@brackediakoni.se.


Bild: kollage med bilder från avslutningskonferensen 6-7 dec 2012

Spännande slutkonferens 
lockade många verksamheter

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatts sex projektår, 2007-2012, har innehållit Mycket snack & Mycket verkstad. Under två dagar i december berättade vi om några av de många saker vi gjort. Föreläsningar, seminarier, gäster från Australien, utställningar och slutligen en paneldiskussion på temat: Vem tar över stafettpinnen?

Läs mer om konferensen och ladda ner ppt-presentationerna.

 

Bild: Men ser händerna på personer runt ett bord där det ligger tre högar med spelkort i gult, rött och blått.

Spela spelet om våld

Kvinnofridsspelet hjälper dig att hålla kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning levande. Genom spelet kan yrkesverksamma testa sina kunskaper om våld. Deltagarna får även möjlighet att diskutera, reflektera och skapa en gemensam kunskapsbas.

För tillfället är spelet slut i lager. Skicka gärna en intresseanmälan till kerstin@kvinnofrid.nu, så kontaktar vi dig om det trycks nya. Spelet kostar 625 kronor inkl moms plus frakt.

V.I.P. gruppledarutbildning

Läs mer om V.I.P-program - ett  material för förebyggande gruppverksamhet för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning.
Vill du veta mer, mejla info@dubbeltutsatt.se så hör vi av oss.

 

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har under åren 2007 till 2012 varit en projektverksamhet inom Bräcke Diakoni. Vi har utvecklat och förmedlat kunskap om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Målgruppen är yrkesverksamma inom
socialtjänst, hälso- och sjukvård, rätts-
väsende, utbildning och forskning,
kvinno- och brottsofferjourer, skolor
samt intresseorganisationer

Initiativ

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt
startades på initiativ av Bräcke
Diakoni samt representanter från
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubben, HSO Göteborg, Föreningen
Grunden och SRF Göteborg